மாவீரர் நினைவு தமிழ்த்திறன் போட்டி 2022

மாலதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் ஆண்டு தோறும் மாணவர்களின் தமிழ்த்திறனை ஊக்கப்படுத்தி வளப்படுத்;துவதற்காக தமிழ்த்திறன் எனும் போட்டி நிகழ்வினை நடாத்தி வருகின்றது. சென்ற இரண்டு ஆண்டுகள் கொரோணா தொற்று நோய் காரணமாக இப் போட்டிகள்…Read More

Continue reading "மாவீரர் நினைவு தமிழ்த்திறன் போட்டி 2022"