Malathy Kalaikkoodam i Danmark har i løbet af 25 år arbejdet innovativt for at bevare den tamilske befolknings identitet. Dette er kun lykkedes takket være de mange frivillige hænder, som har hjulpet med at administrere og udvikle organisationen, undervise de mange elever, forældrenes samarbejde m.v. Malathy Kalaikkoodam vil fortsætte sit arbejde og inddrage den næste generation til fortsat at gøre børn opmærksomme på, hvor vigtigt det er at kunne sit modersmål for at bevare sin identitet. Malathy Kalaikkoodam består af 400 lærere og 1100 elever på tværs af de 26 filialer over hele landet.  I dag har Malathy Kalaikkoodam også sit eget logo og sin egen sang, der husker os på det tamilske sprogs værdier.

Historien bag Malathy Kalaikkoodam

Som følge af den singalesiske stats undertrykkelse af tamilere, migrerede tamilere til andre lande på jagt efter sikrere levesteder for at overleve. På den måde har tamilere i Danmark stræbet efter at bevare ​​deres tamilske identitet i et multikulturelt miljø.

Tamilerne i Danmark har arbejdet ihærdigt på at deres efterkommere også arbejder på at bevare ​​deres tamilske identitet. Til dette formål oprettede de Malathy Kalaikkoodam og påbegyndte modersmålsundervisning i Nyborg i 1996 som det første skridt i retning af at bevare eksistensen af ​​den tamilske kultur og de tamilske værdier. De mennesker, der tog del i arrangementet, blev enige om, at skolen skulle opkaldes efter den første kvindelige LTTE-løjtnant Malathy.

Med internettets udvikling og nye muligheder har Det Tamilske Samordningsudvalg fremmet sin identitet ved at gøre brug af de nye teknologiske muligheder og tilpasse sig den seneste udvikling. Det Tamilske Samordningsudvalg har dermed lykkedes med at imødekomme de udfordringer, som organisationen møder fra tid til anden.

Med etableringen af Malathy Kalaikkoodam med henblik på modersmålsundervisning har denne organisation til formål at videregive den tamilske kunst, kultur og historie til børn og unge gennem modersmålsundervisning. For at opnå dette afholder organisationen særlige arrangementer, tamilsk sprogundervisning og prøver samt gennemfører en række konkurrencer inden for taleafholdelse, tegning og sport.